შპს "ლარკი" (2011 წლამდე "ბიომიქსის" სახელწოდებით) დაარსდა 2008 წელს. იგი აწარმოებს მეცხოველეობასა და მემცენარეობაში ბიოლოგიურად აქტიური საკვებ დანამატებისა და ბიოსტიმულატორებისათვის საჭირო ნედლეულს.