ნიკოლოზ ზაზაშვილი 

 

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, ვეტერინარიის დოქტორი

 

 

მიხეილ ჭიჭაყუა  

 

ბიოლოგიის დოქტორი,  კონსულტანტი

 

 

ნათია ხითარიშვილი

 

იურისტიგიორგი ზაზაშვილიIT სპეციალისტი

 

 

დიმიტრი სააკიანი

საბაჟო ურთიერთობებისა და პოლიგრაფიული სამსახურის მენეჯერი

 

 


დავით ბოსტაშვილი   

 

აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი, შპს "როქის" დირექტორი

 

 


დავით კაზაროვი


შპს "ბიოტეკსის" დირექტორის მოადგილე 

 

 

დავით საბანაძე

 

ხარისხის მენეჯერი

 


ეკატერინე ნარჩემაშვილი

 

დირექტორის მოადგილე (გაყიდვების კუთხით)

 

 

ზაზა მოლოდინაშვილი

 

ტექნოლოგი

 

 

იოსებ ნარჩემაშვილი

 

ინჟინერი

 

 

მარინა  ჭიკაიძე

 

კლინიკური კვლევების მენეჯერი, ვეტერინარიის დოქტორი


 

მაყვალა ჩირიკაშვილი

 

ხარისხის კონტროლისა და უზრუნველყოფის მენეჯერი

 

 

ნანა ასაკაშვილი


ფარმაცევტ-ტექნოლოგი

 

 

ნანი წითლანაძე

 

წარმოების მენეჯერი

 

 

რუსუდან გიგაშვილი


საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

 


შოთა ცუკოშვილი

 

ტრენერ-კონსულტანტი  (აგრონომიის დარგში)

 

 

ციალა დაბუაშვილი


იმპორტ-ექსპორტის მენეჯერი

 


ალექსანდრა მაღლაფერიძე


ადამიანური რესურსების მენეჯერინათია ღორჯომელაძე

 

პრეპარატების რეგისტრაციის მენეჯერი


ანა ჭყონიძე


ფინანსური მენეჯერი

 

 

მარიამ მამუკაშვილი

 

შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების მენეჯერი

 

 

თამარ ვახტანგაძე


კონსულტანტი მევენახეობის დარგში, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი