ნიკოლოზ ზაზაშვილი 

 

დირექტორი, ვეტერინარიის დოქტორი

 

 


ნოდარ მინდიაშვილი

 

ბიოლოგიის დოქტორი

 

 

 

მიხეილ ჭიჭაყუა  

 

ბიოლოგიის დოქტორი,  შპს "ბიოქიმსინთეზის" დირექტორი

 

 


ჯემალ ნაჭყებია 

 

ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

 

 

 

მარინა  ჭიკაიძე

 

ვეტერინარიის დოქტორი

 დავით ბოსტაშვილი   

 

აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი, შპს "როქის" დირექტორი

 

 ზაზა მოლოდინაშვილი

 

 ქიმიის დოქტორი

 

 

 

იამზე ბეშკენაძე

 

აკადემიური დოქტორი

 

 


ავთო ხარაზიშვილი 

 

დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

 

 


იოსებ სარჯველაძე

 

მეცნიერებათა აკადემიის ასოცირებული წევრი, მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი


 


ვაჟა გოცირიძე 

 

მეცნიერებათა დოქტორი (მევენახეობა), ასოცირებული პროფესორი

 

 


დავით კაზაროვი


შპს "ბიოტეკსის" დირექტორის მოადგილე 


 


მაყვალა ჩირიკაშვილი

 

ინჟინერ-ტექნოლოგი

 დალი რაზმაძე 

 

ქიმიკოსი