ინოვაციური ტექნოლოგიების ცენტრი აერთიანებს რამდენიმე საწარმოო რესურს:

 

•    ორგანული ნივთიერებების სინთეზის გზით მიღებული მცენარეული სუბსტანციების წარმოება;
•    ქიმიური სინთეზის გზით მიღებული სუბსტანციების წარმოება;
•    ფარმაცევტული წარმოება
•    ვეტერინარული პრეპარატების წარმოება
•    მცენარეთა დაცვის საშუალებების წარმოება;
•    მეცხოველეობაში გამოსაყენებელი საკვებდამანატების წარმოება;
•    ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების (ბადები) წარმოება;
•   სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო მავნებლების საწინააღმდეგო საშუალებების,  რეპელენტების და სადეზინფექციო საშუალებების წარმოება.


 

ცენტრის ბაზაზე არსებული საწარმოო რესურსებით სხვადასხვა შეფუთვითა და ფორმით იწარმოება შემდეგი ჯგუფის პროდუქტები:


მედიცინა


•    ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები: კოლოიდური მინერალები, მიკრო და მაკრო ელემენტები
•    ანტიტოქსიკური საშუალებები
•    იმუნომოდულატორები
•    ანტისეპტიკური მალამოები


ვეტერინარია


ანტიმიკრობული-ანტიბაქტერიული
ანტიპარაზიტული (ანტიჰელმინთური, ანტიპროტოზოული)
ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო
მასტიტების საწინააღმდეგო
საშვილოსნოს და ინტრავაგინალური
დერმატოლოგიაში გამოსაყენებელი
ანტიანემიური
ფერმენტები
ვიტამინები, მინერალები, ამინომჟავები
ბიოპრეპარატები
რუმინატორები
არასტეროიდებიმცენარეთა დაცვა


ფესვგარეშე გამოკვების სასუქები
მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალებები