დიაკრისი 60 მგ
გამოყენების ინსტრუქცია: არაგენმოდოფიცირებული სოიოს ღეროვანი უჯრედებისგან მიღებული ნატურალური, არადიფერენცირებული, დაბალმოლეკულური, არასინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი. ხასიათდება უნივერსალური მოქმედებით. ზრდის უჯრედის მემბრანის გამტარობას, რითაც აუმჯობესებს სინთეზური და არასინთეზური პრეპარატების უჯრედშიგა შეღწევადობას და ზრდის მათი მოქმედების ეფექტურობას. შემადგენლობა: პეპტიდები, ნუკლეინის მჟავები, ცხიმოვანი მჟავები, კოფაქტორები, ფიტოჰორმონები, ოლიგო და მონოსაქარიდები, პურინული ფუძეების მქონე იმიდაზოლის ჯგუფის აზოტის შემცველი ჰეტეროციკლური ნაერთები.