შპს "ბიოქიმსინთეზი" დაარსდა 2015 წელს, ის არის ქიმიური სინთეზით მიღებული სუბსტანციების მწარმოებელი კომპანია.