"ენდოციტის" სუბსტანცია

"ენდოციტის" სუბსტანცია - ყურძნის წიპწის, შავთავას და სხვა მცენარეული ნედლეულიდან მიღებული, იმუნიტეტის კორექციის უნარის მქონე, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების კონცენტრატი.